Kedves Tanulók!

Kedves Tanulók!

 

A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében az alábbiak betartása minden tanulóra vonatkozik!

 

1.A tanítás megkezdése előtt leghamarabb 15 perccel lehet várakozni az iskola előtt. Kerülni kell a nagyobb csoportosulásokat. Az épületbe kizárólag a pedagógussal együtt csoportosan – a megfelelő távolság betartásával - lehet belépni.

 

2. Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Aki a vírus tüneteit véli magán felfedezni (láz, szárazköhögés, izomfájdalom, ízlelés és szaglás elvesztése) a tanítási órákon nem vehet részt.

 

3. A tanulók belépéskor kézfertőtlenítőt használnak, vagy alaposan kezet mosnak.

 

4. A szájmaszk viselése a folyosókon kötelező, a tanórán csak ajánlatos. Maszkról a tanulóknak saját maguknak kell gondoskodniuk.

 

5. Az a tanuló, aki külföldről érkezik meg, vagy közvetlen környezetében bárki külföldön járt, 14 napig nem látogathatja az órákat. Ez az ú.n. „távoltartás” vonatkozik arra is, akinek környezetéből bárki megfertőződött vagy karanténban van. Ezekben az esetekben a tagintézmény-vezető felé telefonon vagy e-mailben bejelentési kötelezettsége van. A tanulóknak ez a hiányzás igazoltnak tekintendő.

 

6. A megfelelő szabályok (szájmaszk viselése, távolságtartás, papírzsebkendő használata köhögés és tüsszentés esetén, kézmosás, kézfertőtlenítés, illemhely rendeltetésszerű használata, stb.) betartása fontosak és szükségesek.

A megelőzésről és a helyes kézmosásról szóló videók a https://koronavirus.gov.hu/megelozes oldalon elérhetők. 

 

7. Koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén az érintett tanuló köteles értesíteni e tényről intézményünket (e-mail: kolcsey.tanugy@sziltop.hu; telefon: 06-45-570.-238).

 

8. A hivatalos kormányzati tájékoztató mindenki számára elérhető a https://koronavirus.gov.hu oldalon.

 

 

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk másokra!