Iskola bejárata Iskola bejárata

1999. szeptember 1-én a Budakalász Gimnázium Hajdúdorogi Tagiskola, 2004. szeptember 1-én a Kölcsey Ferenc Gimnázium Hajdúdorogi Tagintézménye kezdte meg működését Hajdúdorogon a Tokaji út 5. szám alatt, a Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola épületében.

Az első évben egy osztály vágott neki a három tanévnek, azonban évről évre egyre nagyobb érdeklődés kísérte a beiratkozás idejét, a tanítás rendjét, az elvárások szintjét. A 2008/2009-es tanévet már 609 beiratkozott tanuló kezdte meg 15 osztályban.

A diákok összetétele életkor szempontjából igen változatos. A legfiatalabb diák 17 éves, a legidősebb pedig az 53. életévét töltötte be. A tanulók 80%-a családfenntartó, akik a mindennapi munka melletti tanulást választották. Sokszor éjszakába nyúlóan tanulnak, hogy felkészülten érkezzenek a következő napi számonkérésre. Ezeknek a körülményeknek jótékony hatásai vannak: az osztályok nagyon jól összekovácsolódtak, segítik egymást mindenben, közösen készülnek a dolgozatokra, az érettségi vizsgára, tiszteletben tartják egymás értékeit, mély gondolkodású emberekké váltak. Az iskolatípus lehetővé teszi a közvetlen baráti kapcsolatok kialakulását nemcsak a diákok, hanem a diákok és pedagógusok között is.

A tanárok szakmai felkészültsége, segítőkészsége miatt egyre több tanuló érezte és érzi úgy, hogy tanulmányait nem fejezi be, hanem felsőfokon folytatja tovább. Ebben a tanévben 34 fő jelentkezett egyetemre vagy főiskolára.

A 2008/2009-es tanév a tagozat 10. éve. A tapasztalatok szerint a város oktatási intézményei elfogadták az esti gimnáziumot. A város és környékének lakói körében ismertsége, neve van (Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, Hajdúvid, Görbeháza, Debrecen és Újfehértó körzetében).

Mislovics Andrea Mislovics Andrea

1999-2003-ig Kovács Attila, 2003 óta – jelenleg is – Mislovics Andrea a tagintézmény-vezető.

A gimnáziumban esti tagozaton heti két alkalommal, napi hét óra az oktatási idő, délután 15 és 20 óra között. Jelentkezni lehet a gimnázium 9., 10., 11. és 12. évfolyamára. Lehetőség van a tanulmányi idő beszámítására. A gimnáziumban oktatott közismereti tárgyak: anyanyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia, földünk és környezetünk, művészeti ismeretek, társadalomismeret, informatika, filozófia, idegen nyelv.

Az esti tagozatú oktatás lehetővé teszi minden tantárgyból az év közbeni érdemjegyszerzést, így negyedévente és év végén nem feltétlenül kell vizsgázni.

Tantestület tagjai

Elek Mária-biológia

Farkas Ágota Márta-angol nyelv

Kathi István-földrajz

Kiss András János-történelem, társadalomismeret

Kovács Attila Lajos-matematika

Martinek Miklósné-matematika

Mislovics Andrea-történelem, társadalomismeret

Molnár Erika Erzsébet-irodalom, művészetismeret, anyanyelv

Pusztai Sándor-fizika, kémia

Szabó Ferencné-informatika

Szolnoki Tibor-irodalom, művészetismeret, anyanyelv

Zováth Anikó-angol nyelv

Tagintézmény-vezető

Mislovics Andrea

Elérhetőségek:

Cím:
4087 Hajdúdorog, Tokaji utca 5

Tel.:
06/30-280-3028

 

Tanulói létszám (1999-2009)

Év Tanulók száma (fő)
1999/2000 60
2000/2001 96
2001/2002 114
2002/2003 121
2003/2004 182
2004/2005 268
2005/2006 353
2006/2007 356
2007/2008 613
2008/2009 619

Érettségizők létszám (2002-2009)

Év Érettségizők száma (fő)
2001/2002 36
2002/2003 27
2003/2004 42
2004/2005 62
2005/2006 62
2006/2007 155
2007/2008 199
2008/2009 231

Továbbtanulók létszáma (2002-2009)

Év Továbbtanulók száma (fő) Felvételt nyert tanulók száma (fő)
2002 4 4
2003 2 2
2004 7 6
2005 14 13
2006 9 8
2007 5 5
2008 8 6
2009 34

Beiratkozási információk a szórólapon:

Szórólap letöltése »

További tagintézmények