„Lángerő kevésnek adatik: azonban minden egészséges lélek

hosszú szorgalom által más tudományát, tapasztalását, példáját magáévá teheti…”

Kölcsey Ferenc Gimnázium