„Mert alapos s egyszersmind sokoldalú tudományt szerezni felette nehéz.”